Skip to main content
Nezaradené

Zeleň bude kvalitnejšia, pestrejšia a bude jej viac

By 10. marca 2022No Comments

Keď sme začali kresliť projekt Vila Magurská vedeli sme, že kvalitná zeleň a jej maximálny objem bude zásadnou súčasťou konceptu. Našou prioritou je skultivovať chátrajúce územie a priniesť do neho okrem kvalitnej architektúry aj kvalitnú zeleň a funkčné ekosystémy. Pre budúcich majiteľov bytov, rovnako ako pre obyvateľov žijúcich v okolí. Podľa vyjadrení kompetentných úradov projekt aj v tejto kategórii splnil všetky parametre v koeficientoch a kritériách kvality zelene. V porovnaní so súčasnou situáciou násobne prekročil počet, skladbu a kvalitu drevín a rastlín.  

Skúsme sa počúvať

Vieme, že k riešeniam DOBRÝM pre obe strany dospejeme vedením korektnej a férovej diskusie. Tú dlhodobo narúšajú úmyselné zavádzania a šírenie nepravdivých informácií zo strany niektorých účastníkov konania. Napríklad vykonštruované tvrdenie o ohrozovaní územia podpovrchovou vodou, či zvrátená úvaha o úmyselnom poškodzovaní drevín na pozemku v našom vlastníctve… Na tomto mieste chceme osloviť všetkých, ktorí nekorektnými vyjadreniami, balansujúcimi na hrane zákona, maria právne definované postupy kompetentných úradov a legitímne zámery investora: Skúsme sa počúvať, a tak ako sa to očakáva od vyspelých partnerov, pridajme férový prístup a slušné správanie.

Zelené riešenia vznikali v dialógu s občanmi

K príprave projektu sme pristupovali s empatiou a maximálnym rešpektom voči prostrediu a obyvateľom okolitých domov. „Od začiatku vedieme diskusiu aj k témam zelene a zelených riešení. Diskutovali sme o zelených strechách a zelenej fasáde, ale aj výrube, či vytváraní ekosystémov s aktivistami, občanmi žijúcimi v okolí. Rozprávame sa a počúvame. Náš projektový zámer sme prezentovali na verejnom stretnutí s občanmi, spustili sme webovú stránku, ako ďalší zdroj informácií. Zmysluplné a dôsledne vydiskutované zmeny aplikujeme do projektu,“ informuje Ing. Boris Deglovič, zástupca spoločnosti OPSA, investora projektu.

Naše investície rozvíjajú zeleň v meste

Aby ste mohli spoznať našu filozofiu a spôsob akým presadzujeme moderný a voči verejnosti ústretový development budovaním kvalitného verejného priestoru, či presadzovaním verejnoprospešných konceptov, predstavujeme vám jeden z našich projektov. V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta sme na území Bratislavy vybudovali prvý mestský ovocný sad. Do sadu s rozlohou takmer 10 tisíc metrov štvorcových sme vysadili 93 historických odrôd ovocných stromov, takmer dve stovky ovocných krov a bylinné záhony. Pravidelne sa o sad staráme a podporujeme špeciálne komunitné programy v jeho priestoroch.

Orgány a aktivisti potvrdili potrebu výrubu

Projekt na pozemku v maximálnej možnej miere zachováva existujúce dreviny. Z 15 stromov, ktoré sa na ňom dnes nachádzajú, sa nám podarilo zachovať 7. Odstrániť je potrebné 8 drevín. Ako ukázal dendrologický prieskum, stav jedného z nich predstavuje bezprostredné ohrozenie, ďalšie dreviny majú odumierajúce kostrové konáre a otvorené dutiny a pokročilé hnilobné procesy na kmeni. Výrub drevín bol povolený po vyhodnotení dendrologickej správy a miestnom zisťovaní, ktorého sa zúčastnili okrem zodpovedných orgánov miestnej samosprávy aj zástupcovia občanov a aktivistov. Odstránené stromy nahrádzame kvalitnejšími a vhodnejšími drevinami. Do začatia výstavby sa pozemok bude udržiavať štandardne. Čo znamená, že na pozemku prebieha kosenie, orez alebo strihanie kríkov, ktoré zasahujú do vozovky. Dnes sú všetky dreviny, a tie zostávajúce budú aj počas výstavby, maximálne chránené.

Premyslená a pestrá skladba drevín a rastlín

Koncept výsadby rastlín sme vytvorili v spolupráci s tímom krajinných architektov a arboristov. Celkovo do územia vysadíme až 152 nových drevín a kríkov.  Špecialisti  odporúčajú zachované dreviny doplniť vhodnými listnatými stromami, ktoré sú do daného prostredia najvhodnejšie. Pre výsadbu vybrali javor poľný a dub lesný. Z kríkov je navrhnutá výsadba muchovníkov lamarkových, okrasných jabloní a sliviek čerešňoplodých. Ich veľkým prínosom je aj ich medonosnosť a tiež plody, ktoré sú potravou pre vtáctvo. Stromy a niektoré kríky im poskytnú aj možnosť bezpečného hniezdenia.

Ďalšie dreviny budú použité vo forme živých plotov. Tie budú z čiastočne opadavého zobu vtáčieho obyčajného a stálozeleného tisu obyčajného. Zelený akcent v horizontálnych polohách vytvoríme paviničom päťlaločným, lianou, ktorá sa bude ťahať po stenách oporných múrov a aj po časti zábradlia. Jej plody sú tiež vyhľadávanou pochúťkou vtáctva. V území budú zastúpené aj trvácne byliny, ako okrasné trávy a kvitnúce trvalky a tiež plochy s intenzívne udržiavaným trávnikom. Dôraz sme kládli aj na funkčnosť a estetickú stránku celého zeleného konceptu, funkcie a vlastnosti ako napríklad bezalergénnosť, či poskytnutie životného priestoru menšej faune.

Rozzelenáme strechy a fasády

Vegetačné strechy na bytovom dome Vila Magurská sú nielen o vizuálnej stránke, ale aj funkčnom riešení prepojenom s okolitou krajinou. Strešné plochy o rozlohe viac ako 200 m2 budú pokryté extenzívnou zeleňou v podobe predpestovaných rozchodníkových kobercov. Vila Magurská ponúka aj esteticky a funkčne zaujímavé riešenie zelenej fasády. Je zostavená z 12 fasádnych kvetináčov s vlastným prívodom závlahy a odpadovým žľabom s odtokom vyvedeným do odpadu na fasáde. Rastliny na strechách a fasáde pomáhajú zvyšovať druhovú diverzitu prostredia, zaručia celoročný estetický zážitok pre pohľady z okien susedov, a v neposlednom rade prispievajú k zlepšeniu a ozdraveniu klímy lokality.

Meníme kultúru odpadových stojísk

Odpadové stojiská na našich sídliskách, to je kapitola sama o sebe. Na ich popis stačí pár prívlastkov: nekultúrne, neestetické, neekologické, nebezpečné, nehygienické… Projekt Vila Magurská chce ísť aj v riešení odpadových stojísk príkladom. Pre umiestnenie domového odpadu sme do projektu navrhli polopodzemné kontajnery. Sú umiestnené na pozemku v časti prístupnej z Magurskej ulice tak, aby dodržiavali hygienické, estetické a protipožiarne podmienky a opatrenia. Stojiská zodpovedajú podmienkam zvozovej techniky OLO, ktorá ich v lokalite bez problémovo obslúži.

Podporíme lokálnu biodiverzitu

Vedeli ste, že jediný netopier dokáže počas noci skonzumovať neuveriteľných 3 000 komárov? Po zatepľovaní bytových domov na sídliskách sa však populácie netopierov začali znižovať. Aj preto sme sa zaviazali, že pred samotnou sanáciou chátrajúceho domu, ktorý stojí na stavebnom pozemku vily, oslovíme ochranárov a vykonáme prieskum o výskyte netopierov. Ak ich aj v ruine domu nenájdeme, umiestnime na strešnej časti vily netopierie domčeky. A možno sa nám podarí získať pre myšlienku ich stavania aj obyvateľov okolitých domov a urobíme spolu niečo pre podporu ich osídlenia v lokalite.

Koncept bytového domu a všetky ústretové kroky, ku ktorým v diskusii s verejnosťou pristupujeme, vedú k tomu, aby bola Vila Magurská vysnívaným domovom a súčasne DOBRÝM susedom, bez ktorého si už Magurskú, Rozvodnú a Likavskú ulicu nebudete chcieť predstaviť v aktuálnej podobe. Sme presvedčení, že naše zelené riešenia prinesú DOBRÉ zmeny a všetci pocítia ich pozitívny dopad na vytváranie hodnotného mestského priestoru a zvýšenie kvality bývania.