OPSA s.r.o.
Digital Park III
Einsteinova 19
851 01  Bratislava

IČO 47652055
DIČ 2024071819
IČ DPH SK2024071819

Napíšte nám

  * Povinné údaje

  OPSA – investičná spoločnosť, ktorá do lokality Kramáre priniesla pre Kramárčanov, verejnosť a návštevníkov zdravotníckych zariadení parkovací dom Kramáre. Na rohu ulíc Limbová a Vlárska, v zóne, ktorá dlhodobo trpí neúnosným nedostatkom parkovacích kapacít, vytvorila 79 štandardných parkovacích miest v trojpodlažnom parkovacom dome.

  Iniciovala aj vybudovanie chodníka okolo parkovacieho domu a priechod pre chodcov cez Vlársku ulicu. Ten umožní peším i cyklistom bezpečný a kultivovaný prechod cez frekventovanú ulicu, ktorá bola doteraz reálnou i mentálnou prekážkou rozdeľujúcou územie. Vybudovaním priechodu pre chodcov prepojí obe jej strany do jedného komunikujúceho celku.

  OPSA s.r.o.
  Digital Park III
  Einsteinova 19
  851 01  Bratislava