Skip to main content
Nezaradené

Ľudská mierka bola východiskom aj pri znížení podlažnosti bytového domu Vila Magurská

By 1. decembra 2019No Comments

Projekt bytového domu Vila Magurská prešiel od predloženia zámeru do dnešných dní niekoľkými vylepšeniami. Napriek faktu, že už jeho pôvodná, čiže štvorpodlažná verzia s jedným ustúpeným podlažím, získala potvrdenia od všetkých kompetentných úradov a súhlasné stanovisko k investičnej činnosti od bratislavského magistrátu, zohľadnili sme požiadavky verejnosti a mestskej časti a pôvodný projekt sme znížili o jedno podlažie. Upravený projekt je moderným, kultivovaným, príjemným a funkčným riešením, ktoré citlivo reaguje na existujúce zastavané územie a život v zabehnutej časti Kramárov.

OPSA má aj cez projekt Vila Magurská ambíciu byť príkladom v uvažovaní o prístupe k tvorbe projektov. Hlavným kritériom pri jeho tvorbe bol človek. Ľudská mierka mala vplyv aj na zásadnú zmenu, ktorú dnes robíme v projekte bytového domu Vila Magurská – zníženie stavby o jedno podlažie. Nový projekt, ktorý pribudne do existujúcej zástavby ju sceľuje, ponúka kontinuitu, kvalitnou architektúrou, zelenou výsadbou a dopravnými vylepšeniami zvyšuje hodnotu bývania a bytov v území a pozitívne dotvára charakter lokality. Potvrdzuje, že nám záleží nielen na kvalitnej architektúre, ale aj kvalitných verejných priestranstvách, dobrých vzťahoch a korektnom prístupe.

Znižujeme podlažnosť

Upravená podoba bytového domu Vila Magurská bude mať po znížení o jedno podlažie dve podzemné, tri nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie. Znížením podlažnosti sa zníži aj počet bytových jednotiek zo štrnásť na jedenásť bytov. Celková úžitková plocha bytového domu klesne úpravou projektu o takmer 500 m2.