Skip to main content
Nezaradené

Bytový dom Vila Magurská finalizujeme v spolupráci s Kramárčanmi a mestskou časťou

By 14. júna 201926 júna, 2019No Comments

V utorok 12. júna 2019 sme sa opätovne stretli so starostom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfom Kusým, poslancom miestneho zastupiteľstva Ing. Jakubom Mrvom a zástupcami verejnosti, aby sme diskutovali o finálnych pripomienkach k projektu bytového domu Vila Magurská. Záväzné stanovisko k investičnej činnosti z magistrátu hlavného mesta získal projekt ešte koncom minulého roku. V ňom odborné oddelenia magistrátu a hlavná architektka mesta potvrdili súlad s aktuálne platným územným plánom hlavného mesta. Projekt bytového domu aktuálne čaká na územné rozhodnutie o umiestnení stavby.

Pozorne sme si vypočuli pripomienky a požiadavky na ústretové kroky od obyvateľov žijúcich v lokalite.  V týchto dňoch pracujeme na ich zakomponovaní do projektu. Podľa dohody so starostom, o výsledku budeme informovať do konca júna,“ upresňuje Ing. Boris Deglovič, zástupca spoločnosti OPSA, developera projektu Vila Magurská. V diskusii sme spolu rozobrali otázky súladu s územnoplánovacími nariadeniami, ale aj týkajúce sa dopravy, parkovania a svetelnotechnických podmienok projektu. Intenzívna diskusia sa viedla aj o výške stavby, či výrube a výsadbe nových drevín na pozemku.

Filozofiou spoločnosti OPSA je pripravovať projekty v otvorenom dialógu s verejnosťou a samosprávou. Je pre nás dôležité, aby bol bytový dom a priľahlé verejné priestory prínosom, rovnako pre budúcich vlastníkov, ako aj ľudí, ktorí žijú v blízkom okolí. „Chceme, aby bola konečná podoba projektu výsledkom nielen konštruktívnej odbornej diskusie s mestskou časťou ale aj v súlade s predstavami verejnosti. Takto sa podľa nás správa zodpovedný developer,“ dopĺňa Boris Deglovič. Projekt Vila Magurská prinesie do hornej časti Kramárov okrem kvalitnej architektúry väčší objem zelene, zrevitalizovaný verejný priestor a bezpečné dopravné riešenia na Likavskej, Rozvodnej a Magurskej ulici, či legitímne parkovacie miesta pre obyvateľov z okolia.