Skip to main content
Nezaradené

Projekt VILA MAGURSKÁ získal právoplatné územné rozhodnutie

By 2. augusta 20234 augusta, 2023No Comments

Po viac ako päťročnom konaní získal projekt bytového domu Vila Magurská právoplatné územné rozhodnutie.   Projekt prinesie do dynamickej časti Kramárov 11 bytov a množstvo ústretových riešení podporujúcich rozvoj územia a komunity. Developer projektu, spoločnosť OPSA, mestskú zónu doplní o hodnotný architektonický objekt, kultivovaný a funkčný verejný priestor. Zrevitalizuje priľahlé ulice, vybuduje nové parkovacie miesta pre obyvateľov z okolia, prinesie do územia kvalitnú zeleň. Podľa plánov investora by sa výstavba bytového domu mohla začať po získaní stavebného povolenia už v druhom kvartáli roku 2024.

Územnoplánovacie konanie spustil investor v roku 2018. V procese posudzovania získal projekt kladné záväzné stanoviská od všetkých kompetentných orgánov. Podľa vyjadrení je v súlade s verejnými záujmami a územným plánom, neohrozuje životné prostredie, ani neprimerane neobmedzuje oprávnené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností. Námietky označili za nedôvodné a neopodstatnené. „Sme radi, že sa päťročný proces prípravy projektu úspešne zavŕšil a po procesných prieťahoch a nekonštruktívnom prístupe zo strany aktivistov padlo finálne rozhodnutie. Negatívne skúsenosti s priebehom územného posudzovania nás len utvrdili v odhodlaní presadzovať v stavebných konaniach novú kultúru, postavenú na korektnosti a profesionalite,“ konštatuje Ing. Boris Deglovič, zástupca developera projektu, spoločnosti OPSA.

Projekt Vila Magurská prinesie do územia kvalitnú architektúru a niekoľko zásadných benefitov, od rozšírenia verejnej komunikácie, kompletne zrevitalizovaného uličného prepojenia na turistickú trasu do lesoparku, či parkovacie miesta na pozemku projektu, ktoré budú slúžiť verejnosti. V lokalite pribudnú aj zelené projekty podporujúce mikroklímu v území v podobe zelených striech, takmer dvoch stoviek drevín a kríkov, či zelenej steny. „Po spoločných diskusiách s aktivistami a obyvateľmi okolitých domov sme oproti pôvodnému zámeru znížili objekt o jedno podlažie. Našou snahou je bytový dom citlivo vkomponovať do existujúceho zastavaného územia a prispôsobiť ho všetkým parametrom života v zabehnutej časti Kramárov,“ konštatuje Ing. Boris Deglovič.

Celé znenie Územného rozhodnutia nájdete v elektornickej verzii MAG_UR_BANM-pravoplatne.pdf, MAG_UR_OU-oprava.pdf, MAG_UR_OU-potvrdenie.pdf.

Registrácia záujemcov o byty v projekte Vila Magurská je už otvorená. Záujemcovia o bližšie informácie ohľadom bytov môžu svoje kontaktné údaje a preferenciu ohľadom bytu poslať prostredníctvom webového formuláru “kontaktný formulár”. Registrovaní užívatelia budú o spustení predaja informovaní ako prví, čím získajú exkluzívnu príležitosť vyberať si z najširšej ponuky bytov v projekte.